DJI F550 + Naza-M V2 + GPS + podvozek


491.92€


Add to Cart:

DJI F550 + Naza-M V2 + GPS + podvozek
larger image

  • Model: DJI0121-12

F550
Stavebnice mechaniky hexakoptéry pro rekreační i poloprofesionální létání v rozsypu. Po doplnění RC soupravou (aspoň 6 kanálů), řídící jednotkou a 3S pohonným Li-po akumulátorem získáte vynikající platformu pro další pokusy s multikoptérami - od prostého poletování pro radost až k leteckému snímkování nebo FPV létání.
Základem draku modelu jsou dvě středové kompozitové desky, které nesou řídící elektroniku, pohonný akumulátor a případné "užitečné zatížení". Na spodní desce jsou (technikou plošných spojů) vytvořené vodivé cesty zajišťující rozvod napájení jednotlivých regulátorů a omezující tak množství kabelů na palubě - představuje to také významnou úsporu hmotnosti. Motory jsou neseny na příhradových ramenech vylisovaných z pevného plastu plněného skelnými vlákny se zalisovanými mosaznými pouzdry pro šrouby.
Celá montáž draku je velmi jednoduchá - zahrnuje připájení napájecích kabelů regulátorů ke spodní desce a sešroubování středových desek s rameny a motory pomocí dodávaných imbusových šroubů - nezapomeňte je zajistit pomocí vhodného prostředku pro zajišťování šroubových spojů - ZAP Z-42, modrý Loctite apod.
Model pohání pohonný systém Propulsion E300 - šestice střídavých motorů s rotačním pláštěm C2212/920, jejich otáčky jsou ovládány šesti 15 A opto regulátory - to umožňuje pro napájení použít Li-po tříčlánek. Součástí stavebnice jsou i tři páry vrtulí (pravotočivá/levotočivá) 9,4x4,3", které použijete při napájení ze tříčlánku. Pro všeobecné poletování a letecké snímkování je vhodné napájení 3S.
Jako řídící jednotku doporučujeme použít autopilot DJI NAZA-M V2 umožňující komfortní ovládání všech hlavních funkcí (klonění, klopení, bočení, otáčky motoru), dálkové ladění parametrů řídící elektroniky, stejně jako ovládání pomocných funkcí užitečného zatížení, jako je výkyvný závěs kamery. NAZA-M V2 je kompatibilní s bežnými 2,4GHz přijímači, FM/PPM přijímači, stejně jako s přijímači se sběrnicí S-BUS. Umožňuje model provozovat ve třech letových režimech - s ruční ovládáním, s automatickou stabilizací letové polohy modelu a létání v režimu s GPS automatickou stabilizací letové polohy a zeměpisné pozice/výšky modelu. V obou automatických režimech je k dispozici inteligentní fail-safe funkce pro případ ztráty nebo silného rušení řídícího signálu; při připojeném GPS autopilot zajistí přesun modelu do výšky 20 m, návrat na místo startu (v okruhu 10 m) a automatické přistání.
Při použití inteligentní řídící jednotky, jako je NAZA-M V2, jsou nároky na RC soupravu pro ovládání modelu celkem malé - pro základní létání postačí šestikanálová počítačová RC souprava (nejraději 2,4GHz), která by měla mít nejméně jeden kanál ovládaný třípolohovým přepínačem pro přepínání letových režimů. Pokud chcete naplno využít možností autopilota NAZA-M V2 a modelu samotného, měli byste mít nejméně 7- nebo 8-kanálový vysílač. Pro ovládání modelu se používá program pro akrobatická letadla (budete potřebovat pouze základní funkce, jako je nastavování velikosti výchylek), takže menší nebo větší sofistikovanost heli programu vašeho vysílače nehraje roli.
NAZA-M V2
Nová verze kompaktního řídícího systému/autopilotu pro multikoptéry pro sportovně-rekreační létání i poloprofesionální použití pro letecké fotografování a natáčení videa. Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti je vhodná již pro menší a lehčí kvadrokoptéry velikosti 330, ale pokročilý software řídící jednotky, integrovaná inerciální jednotka s tříosým gyrem, akcelerometry a barometrickým výškoměrem spolehlivě zajišťuje ovládání i větších a těžších strojů tříd 450 a 550! Pro přesné řízení, dokonalou stabilizaci a zpřístupnění pokročilých funkcí (systém inteligentní orientace IOC, pokročilý fail-safe) je řídící jednotka možno doplnit o modul GPS/kompasu (magnetometru).
Co je nového ve verzi V2:
řídící systém nyní umožňuje řídit nejenom kvadrokoptéry a hexakoptéry, ale dokonce i oktakoptéry
systém nyní nejen umožňuje ruční řízení dvouosého stabilizovaného závěsu kamery, ale umožňuje jeho automatickou stabilizaci (pouze pro kvadro- a hexakoptéry)
řídící algorimus byl upraven a zdokonalen tak, aby zajistil bezpečný let i při úplném výpadku jednoho z motorů/rotorů
napájení nyní zajišťuje nová jednotka PMU (Power Management Unit) s vyšším výkonem a především možností připojení připravovaného stabilizovaného závěsu Zenmuse H3-2D pro kamery Go Pro a připravovaného Bluetooth LED modulu umožňujícího nastavování autopilotu „na poli“ pomocí smartphonu nebo tabletu
systém má nyní samostatný signalizační LED modul (opatřený také micro-USB konektorem pro připojení PC) usnadňují instalaci na multikoptéru
pro nastavování slouží nový přehledný obslužný software (společný pro nový NAZA-M V2, původní NAZA-M i PHANTOM)

Pozn.: Majitelé původního systému NAZA-M nemusejí zoufat, softwarové funkce nové verze V2 získají aktualizací firmwaru na verzi 3.10 nebo novější, dokoupit budou moci rovněž novou jednotku napájení PMU V2, takže i pro ně se otevře možnost připojení připravovaných přídavných zařízení.
Mozkem systému NAZA-M V2 je řídící jednotka přijímající povely z přijímače RC soupravy a data o poloze multikoptéry, výšce a směru letu z integrované jednotky inerciálních čidel (tříosý gyroskop a akcelerometr) a integrovaného barometrického výškoměru, popř. z externího GPS modulu (prodává se zvlášť). Na základě těchto dat potom řídící jednotka vydává povely pro čtyři až osm regulátorů ovládajících motory kvadrokoptéry, hexakoptéry či oktakoptéry. NAZA-M V2 umožňuje řídit kvadrokoptéry v uspořádání I4, X4, hexakoptéry s motory na šesti ramenech v uspořádání I6, X6, hexakoptéry s dvojicemi protiběžných rotorů na třech ramenech v uspořádání IY6, Y6, oktakoptéry s motory na osmi ramenech v uspořádání I8, V8 a oktakoptéry s dvojicemi protiběžných rotorů na čtyřech ramenech v uspořádání X8.
NAZA-M V2 může přijímat povely řízení ze všech běžných RC souprav - 2,4GHz, FM/PCM nebo s multiplexovaným výstupem PPM a přijímače se sběrnicí S-Bus. RC soupravy musí mít nejméně čtyři kanály pro ovládání základních funkcí (klonění, klopení, bočení a plyn) a nejméně jeden další kanál s nejraději třípolohovým přepínačem pro přepínání letových režimů. Na programové vybavení vysílače je NAZA-M V2 nenáročná, používá se program pro akrobatická letadla a budete potřebovat pouze funkce nastavení smyslu a velikosti výchylek. Vše ostatní "obstará" řídící jednotka. Optimální je použití počítačové RC soupravy s aspoň osmi kanály, protože poté můžete použít i užitečné pomocné funkce, jako je dálkové nastavování zisku gyroskopického systému pro jemné dolaďování za letu, přepínání režimů inteligentního ovládání směru nebo ovládání dvouosého závěsu kamery.
Výstupní signál pro regulátory otáček má pro zajištění okamžité reakce opakovací frekvenci ("Frame rate") 400 Hz - optimální je použít jednotku s regulátory DJI, které jsou pro práci s NAZA-M speciálně přizpůsobeny a nevyžadují žádné další nastavování nebo programování, což zvláště začínajícímu multikoptéristovi ušetří spoustu starostí. Hodláte-li použít jiný typ regulátorů, ujistěte se předem, že dokáží takový řídící signál zpracovávat.
Dva výstupy s automatickou stabilizací pro ovládání výkyvného závěsu kamery nebo jiného užitečného zatížení mají opakovací frekvenci nastavitelnou (50/100/200/400 Hz), takže můžete použít jak běžná analogová serva, tak rychlá digitální.
NAZA-M V2 může pracovat ve třech letových režimech:
V režimu ručního ovládání "Manual Mode"pilot ručně ovládá multikoptéru ve všech osách (podobně jako klasický vrtulník) - to je režim vhodný pro sportovní a akrobatické létání
V režimu stabilizace polohy "Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje polohu (náklon) multikoptéry ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu (náklon) zajišťuje autopilot sám. Stabilizována je pouze poloha (náklon) modelu, nikoliv zeměpisná pozice (tj. pokud např. bude foukat vítr, bude visící model snášen v jeho směru, ale poletí stabilně ve stálé výšce). Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model přechází do základního fail-safe režimu - model stabilně visí ve stálé výšce. Toto je režim vhodný pro letecké snímkování, kdy automatická stabilizace pilotovi "uvolňuje ruce" pro další činnost nesouvisející přímo s řízením modelu.
V režimu GPS stabilizace polohy "GPS Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje multikoptéru ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu zajišťuje autopilot sám. Pro použití tohoto režimu je nutno nainstalovat a připojit modul GPS/kompasu (magnetometru) který dodává dodatečné údaje o zeměpisné pozici (délce, šířce, výšce) a kursu. Díky tomu je automaticky stabilizována nejen poloha modelu, ale i jeho zeměpisná pozice. Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model použije jeden ze dvou dostupných pokročilých fail-safe režimů - buď automaticky přistane po krátké prodlevě ve visení na místě, kde se právě nachází ("Landing"), nebo se po krátké prodlevě ve visení vrátí do okruhu 10 m od místa vzletu uloženého v paměti řídící jednotky a po prodlevě 15s ve visení automaticky přistane ("Go Home"). Let zpět se odehraje ve výšce 20 m nebo vyšší - nachází-li se model v okamžiku aktivace fail-safe v nižší výšce, nejprve vystoupá do 20 m a poté zahájí návrat domů. V režimu GPS stabilizace jsou k dispozici i funkce inteligentního ovládání směru - můžete volit režim "Course Lock", v němž příď modelu vždy míří v přednastaveném směru bez o hledu na to, kam letí model nebo režim "Home Lock", v němž příď modelu stále míří ve směru přímky procházející místem vzletu a aktuální pozicí multikoptéry.

Pro nastavování řídící jednotky slouží komfortní počítačový program (pro operační systémy Windows XP SP3, Windows 7 a 8) - osobní počítač se připojuje pomocí USB kabelu. Obslužný program umožňuje vedle volby typu multikoptéry, nastavení parametrů RC soupravy pro ovládání (včetně kalibrace ovladačů) v rozsáhlé míře nastavovat parametry autopilota pro automatickou stabilizaci v jednotlivých osách, přičemž zisk gyroskopického systému je možno dolaďovat i dálkově za letu (vždy 1 nebo 2 osy). V případě potřeby je možno kalibrovat čidla inerciální jednotky nebo GPS modulu (pokud jej používáte). Dále lze přednastavit nouzové režimy fail-safe, režimy inteligentního ovládání směru, parametry pro řízení a stabilizaci dvouosého závěsu kamery nebo parametry monitoru sledujícího napájecí napětí. Obslužný software stejně jako firmware řídící jednotky je upgradovatelný, aktuální verze jsou volně ke stažení na webových stránkách výrobce DJI.
Napájení systému zajišťuje stabilizátor tvořící zvláštní jednotku PMU opatřenou porty pro připojení GPS modulu a připravovaného stabilizovaného závěsu Zenmuse H3-2D pro kamery Go Pro. Pro napájení je možno použít LiPo akumulátor 2-6S, tj. jednotku napájení můžete připojit přímo k pohonnému akumulátoru multikoptéry. Napětí napájecího akumulátoru je sledováno inteligentním programem s nastavitelnými dvěma úrovněmi ochrany, takže NAZA-M V2 vás bude intenzívním červeným blikáním LED indikátoru včas varovat, že je třeba přistát vzhledem k blížícímu se vyčerpání energie pohonného akumulátoru.
Signalizaci provozních stavů zajišťuje LED modul (prodává se zvlášť), který je opatřen rovněž Micro-USB portem pro komunikaci s PC pro nastavování řídící jednotky nebo aktualizaci firmwaru. Oddělení LED modulu od jednotky napájení (jak tomu bylo u původního systému NAZA-M) umožňuje jeho snadnější instalaci na multikoptéru do polohy zaručující nerušenou viditelnost za letu a snadnou přístupnost USB konektoru pro nastavování řídící jednotky s pomocí PC.
Sada obsahuje:
stavebnice F550: kompozitové a plastové díly draku, 6 střídavých motorů C2212/920, 6 střídavých regulátorů 15A Opto, sadu vrtulí 9,4x4,3" spojovací materiál a český návod.
Sada NAZA-M V2: řídící jednotku MC, propojovací kabely pro připojení přijímače a český návod (originální anglický návod je ke stažení na webových stránkách výrobce DJI).
Podvozek
HELIFLIX.com
Masatova 857/3, Prague 4
Czech Republic
+420283871416

Copyright © 2019 Heliflix.com